Valtiopaivaasia HE 274/1992

HE 274/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1479/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Leminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4479

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992 4542
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992 4573

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/1992 vp
Valmistunut

26.11.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992 5006

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992 5014
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992 5225
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5286 8

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

​​​​