HE 274/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n ja arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
146/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
147/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

2) Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

3536

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1994 vp
Päätös

Huomisen toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1994 Päättynyt PTK 134/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Keskeytynyt PTK 136/1994
02.12.1994 SuV:aan PTK 137/1994 3
14.12.1994 Keskeytynyt PTK 150/1994
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5597

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 150 14.12.1994

Jatk. 2 K 155 16.12.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 10
Istuntopöytäkirjan sivu

6270

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot