Valtiopaivaasia HE 274/1994

HE 274/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n ja arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
146/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
147/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

2) Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3536
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1994 vp
Päätös

Huomisen toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1994 Päättynyt PTK 134/1994 5575

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Keskeytynyt PTK 136/1994 5597
02.12.1994 SuV:aan PTK 137/1994 5614 3
14.12.1994 Keskeytynyt PTK 150/1994 5965
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6027 1
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 150 14.12.1994 Jatk. 2 K 155 16.12.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6270
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6295 10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​