Valtiopaivaasia HE 274/1998

HE 274/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
571/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
572/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
573/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aravalain muuttamisesta

2) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Särkijärvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 48/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 3

​​​​