Valtiopaivaasia HE 274/2004

HE 274/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
215/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2004

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2005 vp
Valmistunut

01.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 23 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2005 Päättynyt PTK 19/2005 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2005

​​​​