Valtiopaivaasia HE 274/2010

HE 274/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
671/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
672/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
673/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
674/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
675/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
676/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
677/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
678/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
679/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
680/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
681/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
682/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
683/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
684/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
685/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
686/2011
Päätös

Hyväksytty

17. Laki valtion eläkelain 174 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
687/2011
Päätös

Hyväksytty

18. Laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
688/2011
Päätös

Hyväksytty

19. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
689/2011
Päätös

Hyväksytty

20. Laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
690/2011
Päätös

Hyväksytty

21. Laki lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
691/2011
Päätös

Hyväksytty

22. Laki elatustukilain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
692/2011
Päätös

Hyväksytty

23. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
693/2011
Päätös

Hyväksytty

24. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
694/2011
Päätös

Hyväksytty

25. Laki tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
695/2011
Päätös

Hyväksytty

26. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
696/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki asumistukilain muuttamisesta

5. Laki opintotukilain muuttamisesta

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

7. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

8. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

9. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

11. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

12. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

13. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta

14. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta

15. Laki kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta

16. Laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

17. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

18. Laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta

19. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

20. Laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta

21. Laki lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta

22. Laki elatustukilain 33 §:n muuttamisesta

23. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

24. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta

25. Laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta

26. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Muinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 51/2010 vp
Valmistunut

11.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2011