Valtiopaivaasia HE 275/1993

HE 275/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
447/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.11.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4033

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/1994 vp
Valmistunut

12.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.1994 Päättynyt PTK 30/1994 777

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 801
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 807

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​