Valtiopaivaasia HE 275/1994

HE 275/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viihdelaitelaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Viihdelaitelaki

Vahvistettu

10.02.1995

Voimaantulo

17.02.1995

Säädöskokoelma
164/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Viihdelaitelaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994 4686

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/1994 vp
Valmistunut

21.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.01.1995 Päättynyt PTK 170/1994 6625

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1995 Poistettu PTK 172/1994 6676
20.01.1995 SuV:aan PTK 178/1994 6805 1-6
25.01.1995 Päättynyt PTK 181/1994 6948
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 181 25.01.1995

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 9/1994 vp
Valmistunut

25.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7032 7, 8

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​