HE 275/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
481/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1998 Poistettu PTK 174/1998
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 29/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 205/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 206/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1999 Keskeytynyt PTK 207/1998
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Vastaus
EV 307/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot