Valtiopaivaasia HE 276/1998

HE 276/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 §:n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lääkelain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
420/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
421/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

2) Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.12.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1998 Poistettu PTK 174/1998
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/1998 vp
Valmistunut

12.02.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 46/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 206/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​