HE 277/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1271/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Hiltunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 8
Istuntopöytäkirjan sivu

4471

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4560

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993