Valtiopaivaasia HE 277/2014

HE 277/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
459/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
460/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki valtion eläkelain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
461/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
462/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

14. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
463/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
464/2015
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
465/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
466/2015
Päätös

Hyväksytty

18. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
467/2015
Päätös

Hyväksytty

19. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
468/20115
Päätös

Hyväksytty

20. Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
469/2015
Päätös

Hyväksytty

21. Laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
470/2015
Päätös

Hyväksytty

22. Laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
471/2015
Päätös

Hyväksytty

23. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
472/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
473/2015
Päätös

Hyväksytty

25. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
474/2015
Päätös

Hyväksytty

26. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
475/2015
Päätös

Hyväksytty

27. Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
476/2015
Päätös

Hyväksytty

28. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
477/2015
Päätös

Hyväksytty

29. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
478/2015
Päätös

Hyväksytty

30. Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
479/2015
Päätös

Hyväksytty

31. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
480/2015
Päätös

Hyväksytty

32. Laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
481/2015
Päätös

Hyväksytty

33. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
482/2015
Päätös

Hyväksytty

34. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
483/2015
Päätös

Hyväksytty

35. Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
484/2015
Päätös

Hyväksytty

36. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
485/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

37. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
486/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työtapaturma- ja ammattitautilaki

2. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

7. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

8. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

10. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

11. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

12. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

13. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

14. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

16. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

18. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

19. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

20. Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

21. Laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta

22. Laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

23. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

24. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

25. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta

26. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta

27. Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

28. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

29. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

30. Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

31. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta

32. Laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta

33. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

34. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

35. Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta

36. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

37. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 49/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2., 8., 14.-22., 24.-35. ja 37. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 7., 23. ja 36. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 3.-6. ja 9.-13. lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 18/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1., 2., 7., 8., ja 14.-37. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3.-6. ja 9.-13. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Keskeytetty PTK 163/2014 18
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 6 8,9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1., 2.,7., 8. ja 14.-37. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3.-6. ja 9.-13. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2015