HE 278/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta (Uusi nimike: Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta, LaVM 27/1993)

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta (Uusi nimike: Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta, LaVM 27/1993)

Asetuksen voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
12/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta (Uusi nimike: Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta, LaVM 27/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

4075

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4095

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5366

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5695

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 69 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1. ponsi