Valtiopaivaasia HE 278/1994

HE 278/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1254/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3544

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1994 vp
Valmistunut

09.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 113/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1994 Päättynyt PTK 114/1994 4621

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994 4681
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5172

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.1994