Valtiopaivaasia HE 278/1998

HE 278/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
229/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
230/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.12.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 68/1998 vp
Valmistunut

22.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 190/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999