Valtiopaivaasia HE 278/2004

HE 278/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
314/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsästyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.2005

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2005 Päättynyt PTK 5/2005 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2005 vp
Valmistunut

08.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 16/2005 vp pohjalta muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2005 Päättynyt PTK 40/2005 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot