HE 278/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2007)

1. Vuoden 2007 lisätalousarvio

Voimaantulo

29.01.2007

Säädöskokoelma
52/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2007 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.01.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2007 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloite LTA 126/2006 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2007 Keskeytetty PTK 148/2006
26.01.2007 Päättynyt PTK 149/2006 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.01.2007

Kirjelmä
EK 48/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot