Valtiopaivaasia HE 279/1993

HE 279/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, veronkantolain sekä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
130/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
131/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
132/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
133/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

3) Laki veronkantolain muuttamisesta

4) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.11.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993 4095

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 79/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993 5363

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993 5367
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993 5696

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.02.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​