Valtiopaivaasia HE 279/1998

HE 279/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Hashemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Jordanian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

22.05.2002

Säädöskokoelma
370/2002
Sopimussarja
35/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Hashemiittisen kuningaskunnan Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus

Asetuksen voimaantulo

22.05.2002

Säädöskokoelma
371/2002
Sopimussarja
36/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Jordanian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Hashemiittisen kuningaskunnan Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.12.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 23/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § VJ 69 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1999

​​​​