Valtiopaivaasia HE 279/2004

HE 279/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
390/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
391/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
392/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.2005

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koivumäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2005 Päättynyt PTK 5/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2005 vp
Valmistunut

08.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena paitsi 70 § muutettuna.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 2/2005 vp
Valmistunut

04.03.2005

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 11/2005 vp
Valmistunut

15.03.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2005 Päättynyt PTK 40/2005 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2005

​​​​