Valtiopaivaasia HE 279/2010

HE 279/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
731/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
732/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
733/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
734/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
735/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
736/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
737/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
738/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
739/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
740/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

11. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
741/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

2. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

4. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki vankeuslain muuttamisesta

6. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

7. Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta

8. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 41
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 35/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1-4., 6., 9. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 11. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2011