Valtiopaivaasia HE 28/1993

HE 28/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasavustuslaiksi

Päätökset

Sotilasavustuslaiksi

Vahvistettu

20.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
781/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Sotilasavustuslaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

848

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 36/1993 894

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/1993 vp
Valmistunut

03.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/1993 vp
Valmistunut

06.05.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1993 vp
Valmistunut

13.05.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993 1665

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 71/1993 1672 11, 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1863

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​