HE 28/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
348/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

605

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

807

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

848

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994