Valtiopaivaasia HE 28/1994

HE 28/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
348/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.03.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 605

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 802

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 807
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 848

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994