Valtiopaivaasia HE 28/1996

HE 28/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
367/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.04.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apul. osastopäällikkö Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1103

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996 1134

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1996 vp
Valmistunut

23.04.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1996 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1996 Päättynyt PTK 51/1996 1291

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1308
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1996 Päättynyt PTK 55/1996 1350

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​