Valtiopaivaasia HE 28/1997

HE 28/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luopumiseläkelain ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

30.04.1997

Säädöskokoelma
366/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

30.04.1997

Säädöskokoelma
367/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

2) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.03.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/1997 vp
Valmistunut

11.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 43/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1997 Päättynyt PTK 46/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1997

​​​​