HE 28/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
795/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
796/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
797/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
798/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
799/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
800/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
801/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
802/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

4. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

5. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2000 Päättynyt PTK 56/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotuksen 5 a § ja 8. lakiehdotuksen 3 a luvun 8 § hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2000

Vastaus
EV 80/2000 vp