Valtiopaivaasia HE 28/2000

HE 28/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
795/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
796/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
797/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
798/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
799/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
800/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
801/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

15.09.2000

Voimaantulo

16.10.2000

Säädöskokoelma
802/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

4. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

5. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.04.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2000 Päättynyt PTK 56/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotuksen 5 a § ja 8. lakiehdotuksen 3 a luvun 8 § hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2000

​​​​