Valtiopaivaasia HE 28/2009

HE 28/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
492/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
493/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kalsi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2009 Päättynyt PTK 35/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/2009 vp
Valmistunut

26.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2009 Päättynyt PTK 58/2009 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2009

​​​​