Valtiopaivaasia HE 28/2012

HE 28/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yleisradioverosta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
484/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
485/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
486/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
487/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
488/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
489/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
490/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
491/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
492/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
493/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yleisradioverosta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

7. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

10. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2012 Päättynyt PTK 33/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 5. ja 7.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 8/2012 vp
Valmistunut

16.05.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2012 Päättynyt PTK 70/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.06.2012