HE 280/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1630/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kotkasaari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.11.1993

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4095

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 31/1993 vp
Valmistunut

07.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1993 Päättynyt PTK 170/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 172/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5313

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5358

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993