Valtiopaivaasia HE 280/1994

HE 280/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1362/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3544
10.11.1994 Siirto PTK 114/1994 4621
Huomautus

Esitys lähetetty ensin TaV:aan 01.11.1994

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 14/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5270

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994 5285
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5414

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994

​​​​