HE 280/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1362/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994
10.11.1994 Siirto PTK 114/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3544

Huomautus

Esitys lähetetty ensin TaV:aan 01.11.1994

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 14/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5285

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5414

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994