Valtiopaivaasia HE 280/1998

HE 280/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta ja vakuutusalan tutkimuksen ja koulutuksen rahoittamisesta)

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta ja vakuutusalan tutkimuksen ja koulutuksen rahoittamisesta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.01.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Pukkila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hylätty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 45/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 205/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 206/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 207/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL), jos PeV:n lakiehdotuksesta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan huomioon.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

​​​​