Valtiopaivaasia HE 281/1992

HE 281/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1550/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4446

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 84/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5343

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 180/1992 5365 40, 41
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992