HE 281/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
227/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.01.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 69/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1999

Vastaus
EV 279/1998 vp