Valtiopaivaasia HE 281/2004

HE 281/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.11.2005

Säädöskokoelma
547/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2005 Päättynyt PTK 5/2005 11
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 8/2005 vp
Valmistunut

03.05.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2005 Keskeytetty PTK 67/2005 4
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 4 9-11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Keskeytetty PTK 72/2005 10
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 3 3, 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2005

​​​​