HE 281/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hallavainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §