Valtiopaivaasia HE 282/1992

HE 282/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

15.01.1993

Säädöskokoelma
15/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4447

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 91/1992 vp
Valmistunut

16.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Poistettu PTK 185/1992 5545
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5586

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 188/1992 5591
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5824

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992

​​​​