Valtiopaivaasia HE 282/1993

HE 282/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien sekä tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1467/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1468/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1469/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1470/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

4) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.11.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4075

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993 4095

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 45/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993 4449

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4470 7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4559

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1993