Valtiopaivaasia HE 282/1994

HE 282/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1531/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3544

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 40/1994 vp
Valmistunut

23.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1994 vp
Päätös

Torstaina klo 18.00 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994 5372

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994 5441
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5624

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1994

​​​​