Valtiopaivaasia HE 282/2004

HE 282/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2005

Voimaantulo

09.03.2005

Säädöskokoelma
129/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.01.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Astola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2005 Päättynyt PTK 5/2005 12
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2005 vp
Valmistunut

16.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteeseen LA 130/2004 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 11/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2005 Päättynyt PTK 12/2005 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot