HE 283/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1486/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3513

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3544

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 91/1994 vp
Valmistunut

17.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 160/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 161/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 163/1994 8-13
Istuntopöytäkirjan sivu

6170

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 9
Istuntopöytäkirjan sivu

6264

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 5

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot