Valtiopaivaasia HE 283/1998

HE 283/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle konsulipalvelulaiksi ja ulkoasiainhallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n kumoamisesta

Päätökset

1) Konsulipalvelulaki

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
498/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
499/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Konsulipalvelulaki

2) Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.1999

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Koskenniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.01.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1999 Päättynyt PTK 195/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 24/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 203/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 204/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

​​​​