HE 284/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1336/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4447

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 24/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 166/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 167/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992 7
Istuntopöytäkirjan sivu

4904

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4951

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992