Valtiopaivaasia HE 284/1994

HE 284/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
270/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
271/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994 4687

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 13/1994 vp
Valmistunut

20.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6944

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 181/1994 6947
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7029

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 1

​​​​