Valtiopaivaasia HE 284/1998

HE 284/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun 1 §:n sekä alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

2) Laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.1999

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Larpes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.01.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1999 Päättynyt PTK 195/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.03.1999

Kirjelmä
EK 56/1998 vp

​​​​