Valtiopaivaasia HE 285/1994

HE 285/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ylimpien valtioelinten eräitä valtaoikeuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3) Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

4) Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

3) Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

4) Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1994 Päättynyt PTK 114/1994 4622
4659

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 16/1994 vp
Valmistunut

01.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 3/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7209

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Keskeytynyt PTK 193/1994 7251
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7391 6-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994 7427
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7523 1
Huomautus

Ks LJL 7/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1-2) VJ 67 § (HE) 3-4) VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

​​​​