Valtiopaivaasia HE 285/1998

HE 285/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

15.03.1999

Säädöskokoelma
226/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wavela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.01.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1999 Päättynyt PTK 195/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/1998 vp
Valmistunut

05.02.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 201/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 203/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

​​​​