HE 286/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1488/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1489/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1490/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1491/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta

2) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4447

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 54/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 167/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4907

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4972

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992