Valtiopaivaasia HE 286/1994

HE 286/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Päätökset

1) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1222/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994 4687

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 73/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5486

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5597
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994 5678

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

​​​​