Valtiopaivaasia HE 286/1998

HE 286/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Brasilialle suunnatun kansainvälisen rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi Suomen Pankkia varten myönnetyn valtion takausvaltuuden lisäämiseksi

Brasilialle suunnatun kansainvälisen rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi Suomen Pankkia varten myönnetyn valtion takausvaltuuden lisäämiseksi

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Brasilialle suunnatun kansainvälisen rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi Suomen Pankkia varten myönnetyn valtion takausvaltuuden lisäämiseksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.02.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Noras

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 206/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 73/1998 vp
Valmistunut

17.02.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 210/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.02.1999 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1999 Päättynyt PTK 212/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.1999

​​​​