Valtiopaivaasia HE 286/2010

HE 286/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki syyttäjälaitoksesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
439/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
440/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
441/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
442/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
443/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
444/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
445/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
446/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
447/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
448/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
449/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
450/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
451/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
452/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
453/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
454/2011
Päätös

Hyväksytty

17. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
455/2011
Päätös

Hyväksytty

18. Laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
456/2011
Päätös

Hyväksytty

19. Laki henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
457/2011
Päätös

Hyväksytty

20. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
458/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

21. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
459/2011
Päätös

Hyväksytty

22. Laki oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
460/2011
Päätös

Hyväksytty

23. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
461/2011
Päätös

Hyväksytty

24. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
462/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

25. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
463/2011
Päätös

Hyväksytty

26. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
464/2011
Päätös

Hyväksytty

27. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
465/2011
Päätös

Hyväksytty

28. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
466/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

29. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Säädöskokoelma
467/2011
Päätös

Hyväksytty

30. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
468/2011
Päätös

Hyväksytty

31. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

32. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
469/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

33. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
470/2011
Päätös

Hyväksytty

34. Laki sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
471/2011
Päätös

Hyväksytty

35. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
472/2011
Päätös

Hyväksytty

36. Laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
473/2011
Päätös

Hyväksytty

37. Laki metsästyslain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
474/2011
Päätös

Hyväksytty

38. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
475/2011
Päätös

Hyväksytty

39. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
476/2011
Päätös

Hyväksytty

40. Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

41. Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
477/2011
Päätös

Hyväksytty

42. Laki patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
478/2011
Päätös

Hyväksytty

43. Laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
479/2011
Päätös

Hyväksytty

44. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
480/2011
Päätös

Hyväksytty

45. Laki kuluttajansuojalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

46. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
481/2011
Päätös

Hyväksytty

47. Laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
482/2011
Päätös

Hyväksytty

48. Laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
483/2011
Päätös

Hyväksytty

49. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
484/2011
Päätös

Hyväksytty

50. Laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
485/2011
Päätös

Hyväksytty

51. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
486/2011
Päätös

Hyväksytty

52. Laki tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
487/2011
Päätös

Hyväksytty

53. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
488/2011
Päätös

Hyväksytty

54. Laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
489/2011
Päätös

Hyväksytty

55. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
490/2011
Päätös

Hyväksytty

56. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
491/2011
Päätös

Hyväksytty

57. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
492/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

58. Laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
493/2011
Päätös

Hyväksytty

59. Laki maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

17.05.2011

Säädöskokoelma
494/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki syyttäjälaitoksesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3. Laki rikoslain muuttamisesta

4. Laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta

5. Laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimiin annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta

8. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

9. Laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta

10. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

11. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

12. Laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta

13. Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta

16. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

17. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

18. Laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta

19. Laki henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta

20. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

21. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

22. Laki oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

23. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

24. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

25. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

26. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta

27. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

28. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

29. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta

30. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

31. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

32. Laki panttilainalaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta

33. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

34. Laki sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta

35. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta

36. Laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta

37. Laki metsästyslain 82 §:n muuttamisesta

38. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

39. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

40. Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

41. Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

42. Laki patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta

43. Laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

44. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

45. Laki kuluttajansuojalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

46. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

47. Laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta

48. Laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta

49. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta

50. Laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta

51. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

52. Laki tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta

53. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

54. Laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta

55. Laki ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta

56. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta

57. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

58. Laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta

59. Laki maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Martikainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 45
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-19., 21.-23., 25.-27., 29.- 30., 33.-44., 46.-56. ja 58.-59. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3., 20., 24., 28., 32. ja 57. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 31. ja 45. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-30., 32.-44. ja 46.-59. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 31. ja 45. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-30., 32.-44. ja 46.-59. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 31. ja 45. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2011