Valtiopaivaasia HE 287/1992

HE 287/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1487/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lindroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4447

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/1992 vp
Valmistunut

17.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4624

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 157/1992 4668
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4748

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

​​​​